top of page

د سایبر خطر خطرونه

د دې په ټاکلو کې ستاسو لومړی ګام چې تاسو یې ساتلو ته اړتیا لرئ

د سایبر خطراتو ارزونه (د سایبر ریسوناسانس) به:

 • د لومړیتوب ورکولو شتمنۍ پیژندل چې په خطر کې دي چې دفاع ته اړتیا لري

 • د ساتنې اوږد مهاله ستراتیژي

 • د کمولو تګلاره (د دفاعي پلان طرح کول)

 • د معلوماتو امنیت ، سوداګرۍ دوام ، د معلوماتي ټیکنالوژۍ فعالیتونو او عملیاتي خطر مدیریت تر منځ د اړیکې پوهه

 • د عملیاتي خطر ، ګواښ ، زیان مننې ، تاثیر ، خدماتو ، او د هغوی اړوند شتمنیو کاري پوهې ترلاسه کړئ

 • هغه ستراتیژیانې چې پکې شامل وي:

  • د جنګ ټیم رامینځته کول (د برید په حالت کې د دفاع لپاره کارمندان روزل

  • د جنګ ټیم اداره کول

  • د سایبر برید پرمهال او وروسته د جنګ ټیم ګمارل

اور

bottom of page